Sau khi giới thiệu mẫu AirPods mới nhất, AirPods thế hệ thứ hai sẽ vẫn nằm trong dòng sản phẩm mà Apple tiếp tục bán, tuy nhiên giá của chúng đã được giảm xuống còn 129 USD (2,94 triệu đồng).